Pakistan

Gerekli Evraklar 
 

Ticari vizeler için 
* Çalışanlar 
1- Tam doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu
2- 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz resim, Kimlik fotokopisi
3- Pakistan' dan gelecek davet yazısı(faks) (Ticaret Odası Onaylı)
4- Çalıştığı firmanın antetli kağıdına konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe
5- SSK işe giriş bildirgesi 
6- Son maaş bordrosu
7- Çalıştığı firmanın imza sirküleri
8- Vergi levhası - son tarihli
9- Faaliyet belgesi 
10- Sicil gazetesi 
11- Uçak rezervasyonu
12- Banka hesapları fotokopi

* İş verelenler 
1- Tam doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu
2- 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz resim, Kimlik fotokopisi.
3- Pakistan' dan gelecek davet yazısı(faks) (Ticaret Odasından onaylı)
4- Çalıştığı firmanın antetli kağıdına konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe
5- Çalıştığı firmanın imza sirküleri
6- Vergi levhası son tarihli
7- Faaliyet belgesi 
8- Sicil gazetesi 
9- Uçak rezervasyonu
10- Banka hesapları fotokopi