Küba

Gerekli Evraklar 
 

Turistik Başvurular 
1- 1 Adet vesikalık resim
2- Doldurulmuş başvuru formu

NOT: Pasaportların ve evrakların vize için Harbiye ofisimize gönderilmesi gerekmektedir. Vize tarafımızdan hazırlanmaktadır.

Yabancı Pasaport Başvuruları

1- Pasaport ve 1 adet resim
2- TC kimliği veya TR oturma izni
3- Doldurulmuş başvuru formu
4- Seyahat tarihlierini kapsayan ve 30.000 EURO limitli seyahat sigortası
5- Uçak rezervasyonu
6- Tarafımızdan hazırlanacak vize talep yazısı
7- Büyükelçilik hesabına yatırılacak vize ücreti dekontu ( tarafımızdan yatırılmaktadır ) 
8- Vize Ücreti: 94 TL + 70 TL Setur hizmet bedeli

 

ÖNEMLİ NOT: Seyahat eden kişinin, Küba'daki sağlık masraflarını veya sağlık sigortası poliçesini içeren seyahat sigortası yaptırmış olması gerekmektedir. Sigorta poliçesi çıkış yaptıkları ülkeden temin edilmelidir. Ülkeye ayak bastıkları anda sigortası olmayan yolcular da; havaalanında, limanda veya marinada Küba sigorta şirketleri tarafından imzalanan sigorta ve asistan kapsamlı bir sigorta poliçesi edinebilirler.