MADDE 1 - TARAFLAR

  1. Satıcı

Ticari Unvanı      : Elit Seyahat Servisi ve Organizasyon AŞ.

Acente Unvanı    : Eltra Turizm Seyahat Acentesi

Adresi                : Mahir İz Cad. No:15/1 Kat:1 Altunizade 34662 Üsküdar/İstanbul
 

Telefon              : +90 216 474 11 74

E-Posta              : info@eltratur.com

 

Bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır.

  1. Alıcı

Yolcu taşıma biletini www.eltratur.com ve www.eltratur.com.tr web sitesi, mobil sitesi ya da mobil uygulamaları üzerinden satın alan, girilen bilgiler doğrultusunda bilette adı geçen ve yolcu taşıma hizmetinin verileceği kişidir.

Bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.

Kredi kartı / banka kartı sahibi ile bilet konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem bilet bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin alıcı tarafıdır. İş bu sözleşmeye göre her iki kişi de alıcı sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 - İNTERNET SİTESİ

Satıcının iş bu sözleşme hükmü altında “yolcu taşıma biletinin” satışını yaptığı internet sitesinin adresi www.eltratur.com web sitesi, mobil sitesi ya da mobil uygulamalarıdır.

Bu internet sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamaları haricinde satıcı tarafından dijital platformlarda satıldığı bildirilen tüm biletler geçersizidir.

www.eltratur.com  web sitesi, mobil sitesi ya da mobil uygulamaları bundan böyle iş bu sözleşmede “internet sitesi” olarak anılacaktır.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, internet sitesi üzerinden elektronik ortamda alıcıya yaptığı, yolcu taşıma bileti satışı ve alıcıya verdiği yolcu taşıma hizmeti ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri referans alınmıştır.

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ

İş bu sözleşme konusu hizmetler, uçak ile yolcu taşınması konulu internet sitesi üzerinden elektronik bilet satışı ve adına elektronik bilet düzenlenen alıcıya bilet satış hizmeti verilmesidir. Bilet; satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, MERSIS numarasını, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, satıcının internet sitesindeki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bilet, alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir. Alıcı internet sitesi üzerinden iş bu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti teslim almış sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

MADDE 5 - ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU

Alıcı, iş bu sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. Alıcı, bileti aldığı anda iş bu sözleşmeyi ve yolcu taşıma kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.

Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, satıcının, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Alıcının, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları alıcının kendisine aittir.

İş bu sözleşme doğrultusunda satın alınan biletler yalnızca bilette adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. Alıcı, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve bilette adı geçen kişi tarafından kullanılmak üzere bilet satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Bilette adı geçen kişi ile hizmeti almak isteyen kişinin farklı olduğu tespit edilirse, satıcının iş bu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve iş bu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini alıcı, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

Yönetmeliğin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 7- İADE & İPTAL KOŞULLARI VE GENEL KURALLAR

Uçak biletlerinde iptal, iade ve değişiklik gibi işlemler havayolu firmalarının sözleşmelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Web sitemiz, mobil sitemiz ya da mobil aplikasyonlarımızdan satılan biletlerde üç ayrı sınıf vardır. Promosyon, Ekonomi ve Business Class olmak üzere üç farklı kategoride bilet satın alabilirsiniz. Ekonomi ve Business Class aldığınız biletlerin iptal ve iade gibi işlemlerini çağrı merkezimize ileterek talepte bulunabilirsiniz. Promosyon biletlerde ise bu durum geçerli değildir. Promosyon biletler satın alındıktan sonra iptal, iade ve değişiklik yapılamayan biletlerdir.

Özel bir nedenden dolayı iptal/iade işlemi yaptırmak zorunda olabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda online bilet alırken yaptığınız sözleşmeye dayanarak iade kesintisi ya da cezalı işlem yapılabilir. Bu tür durumlarda mağdur olmamak için seyahat edeceğiniz havayolu firması ile iletişime geçmeniz talep oluşturmanız gerekebilir. Eğer iptal ve iade şartlarına uygun şekilde işlem yapıyorsanız sadece servis ücreti kesintisi alınmaktadır. Bunun dışında eğer 12 saatten daha az bir zaman kaldıysa cezalı işlem ücreti de kesilebilir.

Aldığınız biletin iptal/iade ve değişiklik kurallarını ilgili havayolunun web sitesinden inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız/alacağınız birçok firmanın otobüs biletlerini, online ya da çağrı merkezimizden iptal edebilirsiniz. Otobüs firmaları için bilet iptali farklı prosedürler üzerinden yürütülüyor olup, bilet iptali için tanınan süre ve iptal/iade koşulları değişiklik gösterebilmektedir. Tüm firmalar ile ilgili iptal/iade koşulları sefer ve detay ekranlarında açıkça belirtilmiştir.

MADDE 8 - TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

Havayolu firması güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu ve/ veya yolcu bagajını taşımayı reddedebilir:

Taşınması reddedilen yolculara, satıcı tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir. Bu konuda tüm yetki ilgili havayolu firmasına ait olup, havayolu firmasının kurallarını okuyunuz.

MADDE 9 -BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER

Bu konuda tüm yetki ilgili havayolu firmasına ait olup, havayolu firmasının kurallarını okuyunuz.

MADDE 10 - HAYVANLARIN TAŞINMASI

Bu konuda tüm yetki ilgili havayolu firmasına ait olup, havayolu firmasının kurallarını okuyunuz.

MADDE 11 - YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI

 Bu konuda ilgili havayolunun İptal ve İade şartları geçerlidir.

MADDE 12 - İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

 

MADDE 13 - GİZLİLİK

  1. Gizlilik Politikası

Satıcıya iletilen kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası bölümünde ifade edilen koşullar kapsamında kullanılmaktadır.

  1. Gizlilik Prosedürü

Kişisel bilgiler başlığı altında satıcının yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. Satıcı, ilgili kuralların tümüyle eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmektedir. Böylelikle, aşağıda belirtilen kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, toplanan her türlü bilginin, ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri altında saklanması hususunda özen gösterilmektedir. İnternet sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak bu tür sitelerin içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından satıcının herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.

  1. Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü

Alıcı, internet sitemiz aracılığı ile edinilen bilgilerinin; yaptığı işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti ile satıcının yanı sıra, bağlantılı şirketler, ortaklar, acenteler için de kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Ad, soyad, kimlik belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, pasaport numarası, milliyet gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istemiş olduğu ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerin verilmesi zorunludur. Satıcıya işlemleri sürdürebilmesi için gerekli olan bilgilerin sağlanamaması durumu, alıcıya verilmesi gereken hizmetin yerine getirilmesini engelleyebilir. Alıcıya ait bilgiler ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılabilir;

Satıcıya bilgi gönderiminde bulunulan formlar ileti esnasında SSL teknolojisi ile korunmaktadır. Veri, satıcıya ulaştıktan sonra da satıcı için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır.

SSL şifreli ileti hizmetinden faydalanabilmek için, tarayıcının SSL'i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. Alıcı tarafından girilmiş olan veriler, işlemler ve hukuki gereklilikler süresince satıcı tarafından saklanmaktadır. İnternet sitesi, sürekli olarak geliştirmekte olup, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme internet sitesinde "Gizlilik Politikası" başlığı altında bildirilecektir.

  1. Rezervasyon Kayıtlarınızın Gizliliği

Rezervasyon yaptırıldığı zaman, alıcıya bir rezervasyon kodu (Voucher Id ya da PNR) verilecektir. Bu rezervasyon ya da PNR kodunun her zaman gizli tutulması gereklidir. Alıcıya verilen rezervasyon kodu gizli tutulmadığı takdirde, başkaları tarafından rezervasyon bilgilerine ulaşabilir. Birden fazla kişiyle seyahat etmek üzere grup rezervasyonu yaptırıldığı takdirde aynı rezervasyon ya da PNR kodu gruptaki diğer kişilerin biletleri üzerinde de yer alacaktır. Şayet bu kişilerin kişisel rezervasyon bilgilerine ulaşmaları istenmiyorsa, ayrı bir rezervasyon yaptırma seçeneğini de dikkate alınabilir.

Rezervasyon ya da PNR kodunun gizli tutulmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk alıcıya ait olup, üçüncü kişilerin rezervasyon koduna ulaşmasından dolayı satıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  1. Kredi Kartı / Banka Kartı Gizliliği

Alıcı, kredi kartı / banka kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. Alıcı, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı / banka kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından satıcının hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. Alıcı, kredi kartı / banka kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı satıcının doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle satıcının bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

MADDE 14 - YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME, UYGULANACAK HUKUK

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 15 - DEĞİŞİKLİK

Satıcı, gerekli gördüğünde bu taşıma kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.

MADDE 16 - HÜKÜM

Siparişin sonuçlanması durumunda alıcı iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İş bu 16 maddeden oluşan sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

Yayın Tarihi          : 19.11.2021