Kanada

Gerekli Evraklar 

Görev Bölgesi ayrımı yoktur

EVRAK LİSTESİ

1- Tam doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru taslak formu (aşağıda tarafınıza sunulmuştur) / Yolcu Bilgi Formu / Başvuru merkezi formu / Aile Bilgi Formu 
2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet Biyometrik Fotograf
3- Seyahat tarihlerini gösteren Uçak Bileti Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu
4- Ticari seyahatlerde; Kanada'daki firmadan Davet Mektubu (faks veya e-posta geçerlidir)
5- Arkadaş/Akraba ziyaretlerinde; Kanada'daki tanıdığınız tarafından yazılmış Davet mektubu ile kişinin Kanada pasaportunun kopyası ( faks veya e-posta ile görüntüsü geçerlidir)
6- Turistik seyahatlerde; başvuru sahibinin son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren, en az 4000TL bakiyeli olan, bankadan kaşeli-imzalı ve memerun imza sirküleri olan Banka Hesap Hareketleri aslı (Bankadan orjinal cüzdan temin edebilirseniz, banka memurunun imza sirkülerine ihtiyaç olmamaktadır.)
7- Ticari seyahatlerde; çalıştığınız firmanın son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren, bankadan kaşeli-imzalı ve memerun imza sirküleri olan Banka Hesap Hareketleri aslı
(Bankadan orjinal cüzdan temin edebilirseniz, banka memurunun imza sirkülerine ihtiyaç olmamaktadır.)
8- Tam Tekmil (tüm aile) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği aslı ( İngilizceye tercüme edilmiş olmalıdır)
9- T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet gönderilmelidir.)
10- Çalışanlar için;
* Çalıştığınız firma antentli kağıdına Kanada Büyükelçiliği'ne hitaben İngilizce veya Fransızca dilinde yazılmış, seyahat amacının, gidiş-dönüş tarihinin ve masrafların kim tarafından karşılanacağını belirten Vize Talep Dilekçesi
* Çalıştığınız firmanın son 6 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi
* Çalıştığınız firmanın Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
* Çalıştığınız firmanın İmza Sirküleri fotokopisi
* Çalıştığınız firmanın son tarihli Vergi Levhası fotokopisi
* SGK İşe Giriş Bildirgesi fotokopisi
* SGK 4A Prim Hizmet Dökümü
* Son 3 aylık Maaş Bordrosu
11- Öğrenciler için; Öğrenci belgesi ( belge İngilizce olmalıdır veya tercüme ettirilmelidir)
12- Reşit olmayanlar için; Noter onaylı muvafakatname ( belge İngilizce olmalıdır veya tercüme ettirilmelidir)
13- Emekliler için; Emekli hesabının son 3 aylık banka dökümü, imzalı kaşeli ve ekinde banka imza sirküleri olmalıdır.

VİZE DEĞERLENDİRME SÜRESİ
Kanada Büyükelçiliği resmi işlem süresi,  başvuru  tarihinden  itibaren minimum 15-20 iş günüdür. ( Vize onayı Kanada Göçmenlik Ofisinden geldiği için işlem süreleri 2 aya kadar uzayabilmektedir)